Historien om hur det frimurarteokratiska “Väst” via skolsystemet ruinerade mänskligheten…