Medborgarlön är inte bara en idé vars tid är kommen – den är det demokratiska samhällets oundvikliga framtid..