Talet som räddade världen undan statskuppen i FN 2009 – COP-15

Läs artikeln: COP-15 – Vad var det som hände?