Annika Lillemets (MP) riksdagspresentation av nyckelpunkter ur Rädda Sveriges partiprogram 2014

raddasverige.nu Motion 2013/14:Fi306 på riksdagens hemsida: En hållbar finansiell infrastruktur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att låta utreda hur sparbankernas villkor kan stärkas samt om en CDFI-plattform skulle behövas även i Sverige. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen … Continue reading Annika Lillemets (MP) riksdagspresentation av nyckelpunkter ur Rädda Sveriges partiprogram 2014