Frankrikes tidigare utrikesminister Roland Dumas bekräftar i den här TV-intervjun hur kriget mot Syrien planerades av Whitehall i över två år innan CIA:s islamska legoknektar – de s k “rebellerna” – med stöd av NATO inledde sitt “uppror” våren 2011.