JK Anna Skarhed Рstatlig tvångsterilisering var okej

Senast uppdaterad: 2014-06-30

Okej i Nazitykland Рgott nog för Sverige med..


Steriliserade får inget skadestånd av JK Рkränkning får godtas utifrån rådande samhällsnormer

JK tog under förra året emot ett stort antal skadeståndsanspråk från personer som tvingats sterilisera sig i samband med att de fått ändrad könstillhörighet. Personerna hävdar att kravet på sterilisering för få genomgå könskorrigering har stridit mot både grundlagen och Europakonventionen.

De sökande har ge­nomgått steri­lisering enligt den tidigare så kallade köns­­tillhörig­hetslagen. Ingreppen har skett från mitten av 1970-talet och fram till februari 2013.

Steriliseringskravet upphörde att gälla från och med den 1 juli 2013.

JK bedömer dock att staten inte kan anses vara skadeståndsskyldig på vare sig konventionsrättslig eller annan grund med anledning av steriliseringskravet. Inte heller anser JK att staten har något ansvar för skador som har uppkommit i samband med ingreppet.

JK skriver att ingreppet visserligen inneburit en inskr√§nkning av r√§tten till skydd f√∂r privat- och familjeliv enligt Europar√§ttskonventionen, men att denna inskr√§nkning kan godtas i ljuset av r√•dande samh√§llsnormer och d√• syftet med steriliseringskravet varit att skydda andra personers r√§ttigheter ‚Äď n√§mligen barn som ans√•gs ha r√§tt till exempelvis en biologisk mor som ocks√• juridiskt var kvinna.

Källa: http://www.dagensjuridik.se/2014/06/steriliserade-far-inget-skadestand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • By Rudolf, 2014-07-02 @ 15:23

  Precis så Björngunnar! Det måste bli ett slut på detta ständiga smutskastande av tyskarna. Tyvärr förlorade dom kriget och det är ju därför vi har fått denna utveckling i Europa där marxisterna nästan ostört kan utveckla sin människofientliga ideologi.

 • By Bj√∂rngunnar, 2014-07-01 @ 13:42

  Till Sverige åkte på 30 talet tyska nazister på besök och lärde sig på det rasbiologiska institutet i Uppsala, en kreation av social-demokraterna.
  INTE TV√ĄRTOM som artikelf√∂rfattaren vill ge sken av!
  I dessa dagar av politisk likriktning är alla svenska partier social-demokratiska.
  Någon opposition till det politiskt korrekta finns inte.
  Varför dyker då begreppet nazister upp?
  Den socialdemokratiska tankesmedjan ligger i England och heter Fabian society.
  Att sakta omforma, till skillnad från kommunisterna, är deras mål.
  Marxism är det likafullt.
  EU är inget annat än det gamla ideen som kallades Sovjetunionen, mer omfattande och mer övergripande.
  Sovjetunionen ett samhälle som aldrig kom i närheten av maktfullkomlighet och övervakning och den kontroll som dagens EU har uppnått.
  √Ąnd√• skulle jag inte vilja kalla Carl Bildterberg stropp f√∂r nazist.
  Det skulle vara att dra nazismen i smutsen!

Other Links to this Post

statcounter