Här är den, presenterad av islands president: den slutliga lösningen på världens alla bank- och finanskriser..