Godheten mobiliserar: Massiv läkarmanifestation i Washington DC mot globalisternas skräckpropaganda runt Covid-19

Godheten mobiliserar: Massiv läkarmanifestation i Washington DC mot globalisternas skräckpropaganda runt Covid-19


Distributören: 164 kr
Titeln tillgänglig också via Bokus
Titeln tillgänglig också via Ad Libris
Titeln tillgänglig också via Akademibokhandeln

Distributören: 144 kr
Titeln tillgänglig också via Bokus
Titeln tillgänglig också via Ad Libris
Titeln tillgänglig också via Akademibokhandeln

One Reply to “Godheten mobiliserar: Massiv läkarmanifestation i Washington DC mot globalisternas skräckpropaganda runt Covid-19”

  1. Varför tillåter t ex Iran hydroxiklorokin men få andra länder? Naturligtvis därför att medlet är för billigt för farmaindustrin och för verksamt så att farma inte på lång väg kan “tjäna” superbelopp på kostsamma behandlingar och ytterligare behandlingsbehov vid t ex komplikationer, långdragna förlopp och bieffekter. Och politiker spelar med för att rädslan tjänar deras makt och ger dem otillbörlig handliingsfrihet,

Comments are closed.