Ovan intevjuas Bill Still som skapade dokumentärklassikerna “The Money Masters” och “The Secrets of Oz” om det försvunna guldet och pengaväsendet i stort.