Pyramids of Waste – The Light Bulb Conspiracy

Sammanfattning: Hur dagens kapitalvaror med vetenskapliga metoder designas att bara hålla garantitiden ut..