Kartan som visar varför den judiska teokratin Israel alltid kommer att utgöra ett hot mot freden. Efter Palestina står resten av regionens länder på tur för zionistiskt annektering..

Kartan visar vad bl a Zionismens grundare, Theodor Herzl, stipulerade skall vara Israels geografiska gränser – en plan som senare uppdaterades och gavs namnet Yoninplanen.

Källa: “Greater Israel”: The Zionist Plan for the Middle East

 

Veta mer