Hitills har världshaven varit fria och inte tillhört någon.

Nu planerar globalisterna att själva lägga beslag på dem och förvandla dem till no-go zoner för allmänheten…