Blueshift återuppstår

Blueshift återuppstår

Efter initiala oklarheter runt den praktiska innebörden av GDPR i Sverige, erhöll vi för ett tag sedan besked från datainspektionen.

DI:s uppfattning är att de krav som ställs i GDPR är underordnade Sveriges grundlagar rörande yttrandefrihet och inte är tillämpliga på aktörer som ägnar sig åt bland annat journalistik.

I och med det kan domänen blueshift.nu återuppstå.

Comments are closed.