Åtta dagar – tiden tog det för Det Fria Sverige att skjuta sig i foten

Senast uppdaterad: 2017-12-04

Den 25:e november 2017 höll den enligt uppgift nybildade föreningen SVEGOT-DFS (802511-2213) “Det Fria Sverige” (DFS), en presskonferens dĂ€r man öppnade portarna för allmĂ€nheten.

DragplĂ„stret var tanken pĂ„ aktivitetshus och bostĂ€der för etniska svenskar, ett “Svenskarnas Hus”.

Åtta dagar senare, den 3:e december, meddelade styrelsen via Magnus Söderman att man avser att bryta mot den nybildade föreningens stadgar enligt följande:

Eftersom att ingen medlem kommer kunna uppfylla de krav som stÀlls för röstrÀtt pÄ Ärsmötet (10 mars 2018) enligt stadgarna (16 §) har styrelsen beslutat att till Ärsmötet tillfÀlligt ÄsidosÀtta den delen av stadgarna.

Enligt stadgarna mÄste man ha varit medlem i sex mÄnader innan Ärsmötet för att ha motions- och röstrÀtt, men med tanke pÄ att föreningen öppnade upp för medlemskap sÄ sent som 25 november 2017 skulle det betyda att inte nÄgon medlem har röstrÀtt vid Ärsmötet.

Det nya beslutet innebÀr att man mÄste ha varit medlem i tre mÄnader innan Ärsmötet för att ha motions- och röstrÀtt, alltsÄ kommer alla som blivit medlemmar innan 10 december 2017 och haft ett aktivt medlemskap fram till Ärsmötet att kunna lÀmna in motioner och Àven rösta om de motioner som tas upp pÄ Ärsmötet.

Ett behjÀrtransvÀrt syfte, kan det tyckas.

FrÄgan Àr vilka andra stadgar styrelsen i framtiden kan finna det behjÀrtansvÀrt att bryta mot?

Problemet som inte nÀmns Àr § 8 i stadgarna, som lyder sÄ hÀr:

8 § StadgeÀndring

För Àndring av dessa stadgar krÀvs beslut pÄ tvÄ pÄ varandra följande möten, med minst en mÄnads mellanrum, varav ett ska vara Ärsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Förslag till Àndring av stadgarna fÄr skriftligen avges av sÄvÀl medlem som styrelsen.

En titt pÄ § 6 presenterar dock ett fikonlöv som, eventuellt, tillÄter sig att strÀckas just sÄ lÄngt styrelsen i detta fall gÄtt.

6 § Stadgetolkning
UppstÄr tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte Àr förutsedda i stadgarna, hÀnskjuts frÄgan till nÀstkommande Ärsmöte. I brÄdskande fall fÄr frÄgan avgöras av styrelsen.

Att sex mÄnder inte kan tolkas som nÄgot annat Àn just sex mÄnader, innebÀr att styrelsen direkt utnyttjar det frikort § 6 presenterar: i brÄdskande fall avgörs frÄgan egenmÀktigt av styrelsen.

Se dÀr, ett prejudikat och memento, efter blott Ätta dagar.

Men det blir intressantare Àn sÄ.

I hÀndelse av konflikt mellan föreningen och en eller fler medlemmar, förpliktigar sig medlemmarna att inte ta saken till domstol och att sjÀlva betala sina juridiska omkostnader, Àven om de skulle vinna tvisten mot styrelsen.

7 § Skiljeklausul
Talan i tvist mellan medlem och föreningen fÄr inte vÀckas vid allmÀn domstol. SÄdan tvist skall, utom i fall dÄ annan sÀrskild ordning Àr föreskriven, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gÀlla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Kostnaderna för ordförande och sekreterare, delas lika mellan parterna.
Vad betyder ovanstÄende för framtiden: nÀrmare bestÀmt alla de medel föreningen i skrivande stund samlar in för att införskaffa aktivitetshus och senare bostadsfastigheter Ät etniska svenskar?

Det Àr nÀmligen sÄ föreningens styrelse just nu Àskar donationer och sÀljer in medlemskap i förening för riktpriset 1 200 kr per Är.

Verkligheten Àr att det inte betyder nÄgonting alls, i sammanhanget föreningens stadgar.

Stadgarna nĂ€mner nĂ€mligen ingenting om fastighetsförvaltning, aktivitetshus eller bostadsfastigheter – och det torde stĂ„ styrelsen fritt att anvĂ€nda inkomna medel pĂ„ de sĂ€tt stadgarna faktiskt föreskriver att de skall anvĂ€ndas:

1 § ÄndamĂ„l

Föreningen har som ÀndamÄl att bedriva ideell verksamhet i form av publicistik, medieproduktion, konferenser, kulturaktiviteter, resor och opinionsbildning samt framstÀllning och försÀljning av böcker, magasin och andra produkter, samt med sÀrskild mÄlsÀttning att bygga en gemenskap kring traditionella vÀrderingar och en plattform för nÀtverkande och pÄverkan pÄ det offentliga samtalet. Föreningen vÀnder sig till mÀnniskor i alla Äldrar, som delar föreningens grundlÀggande vÀrderingar och önskar att dess idéer fÄr större utrymme i det offentliga samtalet

Mer Àn nÄgot annat ser DFS ut som den senaste inkarnationen av gÀnget bakom Motgift för att med kreativa idéer Àska pengar av allmÀnheten för överlevnaden av deras kÀrnverksamhet: radiopoddandet.

Nyheten denna gÄng Àr att Motgift (vars namn enligt uppgift plankades frÄn Motpol) i projektet lyckats fÄ med sig Ingrid Carlqvist och Daniel FrÀndelöv frÄn radiopodden Ingrid & Conrad.

Vem vet?

Kanske det flyter in sÄ mycket pengar till DFS att föreningen (efter att första ha brÀnt inkomna medel för de i stadgan angivna ÀndamÄlen: publicistisk verksamhet) faktiskt ocksÄ har utrymme att hyra en lokal nÄgonstans i Sverige, att anvÀndas som ett slags aktivitetshus för sina medlemmar?

FrÄgan Àr var.

Större delen av styrelsen Àr bosatt utomlands.

FortsÀttning följer.

Om nĂ„got Ă„r – enligt DFS:s officiella planering.

LÀsare som gillar tanken pÄ aktivitetshus och bostÀder för nationellt sinnade svenskar har i följande organisationsformer bÀttre alternativ:

  • Stiftelse
  • Ekonomisk Förening
  • Aktiebolag

Dessa kan startas och drivas lokalt av lokala krafter pĂ„ den ort dĂ€r fastigheten/fastigheterna ligger – utan inblandning av utlĂ€ndska aktörer som DFS styrelse.

Om, eller nÀr, detta sker, Àr det naturligtvis en bra idé att ocksÄ ange just fastighetsförvaltning som organisationens ÀndamÄl.

 

 

 

 

 

 

 

 

statcounter