Den amerikanske historikern Webster Tarpley analyserar vad som är känt om den påstådde gärningsmannen..