AFS liknar alltmer en statskupp inom SD – den ostracierade intelligensans revanch på medelmåttornas betonghäckstyranni…