Intervju med Christopher Monckton som för fyra år sedan vid COP-15 i Köpenhamn stoppade globalisterna från att införa lagstiftning som skulle förslavat hela planeten..