Det så kallade “Europarådet” (Council of Europe), med 47 medlemsländer och en årsbudget på en halv miljard euro, röstade nyligen med överväldigande majoritet för en intern resolution med numret 2361 (2021): “Covid-19 vaccines: ethical, legal and practical considerations” – i översättning: Covid-19 vacciner: etiska, juridiska och praktiska överväganden”.

Texten är på knappt två tusen ord och försöker sälja in injektioner som lösningen på den förmenta Covid-19 pandemin.

En vanlig missuppfattning är att Europarået tillhör EU och är en överstatlig politiskt beslutsför entitet.

Detta är inte fallet.

Europarådet är bara en så kallad NGO (Non-Governmental Organisation): en lobbyorganisation och kan inte skapa lagar.

Lobbyorganisationens “resolution” utgörs av åtta punkter och kan i sin helhet läsas på rådets hemsida.

Punkt 7 innehåller två underavsnitt av intresse för de som värnar rätten till självbestämmande rörande de högst experimentella injektioner det handlar om.

Avsnitten bekräftar den juridiska verklighet som informationsportalerna naturalimmunity.org och sacredhumanity.net driver upprop för: UNESCO:s Generella Deklaration om Bioteknik och Mänskliga Rättigheter från år 2005.

Enskilda har full beslutsrätt över huruvida han eller hon underkastar sig injektion eller inte.

Enligt Europarådet åligger det regeringar att även försäkra att de som väljer att inte underkasta sig injektioner inte diskrimineras för detta.

7.3. with respect to ensuring high vaccine uptake:
7.3.1. ensure that citizens are informed that the vaccination is NOT mandatory and that no one is politically, socially, or otherwise pressured to get themselves vaccinated, if they do not wish to do so themselves;
7.3.2. ensure that no one is discriminated against for not having been vaccinated, due to possible health risks or not wanting to be vaccinated;

Inte med ett enda ord nämner dock Europarådet vårdnadshavare eller föräldrar vid beslut om minderåriga skall injiceras eller inte.

Rådet understryker i stället att barnens vilja skall tas i beaktande.

7.4. with respect to Covid-19 vaccination for children:
7.4.3. ensure that the wishes of children are duly taken into account, in accordance with their age and maturity; where a child’s consent cannot be given, ensure that agreement is provided in other forms and that it is based on reliable and age appropriate information;

[php snippet=3]