Nu på fredag, den 8 januari 2021, tar riksdagen ställning till regeringens och socialdepartementets förslag på en lag som förvandlar Sverige till en medicinsk fasciststat…

Upprop: Stoppa Pandemilagen – den behövs inte och är ett brott mot Sveriges grundlagar och mänskliga rättigheter

 

Kära folkvalde

Den av regeringen föreslagna pandemilagen strider mot grundlagen och internationella avtal och konventioner om mänskliga rättigheter.

Den utgör också ett akut hot mot folkhälsan, samhällsekonomin och det demokratiska systemet i Sverige.

Den måste därför stoppas från att bli lag.

Om förslaget ändå röstas igenom är frågan om den är giltig.

Är en riksdag där blott 55 av 349 folkrepresentanter deltar verkligen beslutsför?

Vad hände med villkoret att svensk grundlag bara kan ändras genom två röstningar i riksdagen med val emellan?

Nöd bryter lag.

Den nöd lagen kommer att resultera är större än något annat hot Sverige och svenskarna stått inför under sin snart tusenåriga existens.

Med facit i hand är det uppenbart att Covid-19 blott var en mild vinterinfluensa, som av bland andra injektions- och vaccinindustrin, media och WHO blåstes upp till att anta helt orimliga proportioner, med svåra politiska och ekonomiska konsekvenser för hela världen.

Det är dags att säga stopp.

Förutom FN:s allmänt hållna universella deklaration om mänskliga rättigheter, existerar också UNESCO:s deklaration från 2005 om bioetik och mänskliga rättigheter – som vid en genomläsning i dag verkar varna för just den situation som i dag skapats:


Ur FN 1948

Article 13

1. Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each state.
2. Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country.


Ur UNESCO 2005

Article 3

Human dignity and human rights, Human dignity, human rights and fundamental freedoms are to be fully respected. The interests and welfare of the individual should have priority over the sole interest of science or society.

Article 6

1. Any preventive, diagnostic and therapeutic medical intervention is only to be carried out with the prior, free and informed consent of the person concerned, based on adequate information. The consent should, where appropriate, be express and may be withdrawn by the person concerned at any time and forany reason without disadvantage or prejudice.

3. In appropriate cases of research carried out on a group of persons or a community, additional agreement of the legal representatives of the group or community concerned may be sought. In no case should a collective community agreement or the consent of a community leader or other authority substitute for an individual’s informed consent.


Förslaget har av riksdagspartier liksom regeringens egna remissinstanser kritiserats för sin hafsiga och amatörmässiga utformning.

Några länkar:

Uppropets hemsida:

Högaktningsfullt,

Länk till UNESCO:s deklaration:

Högaktningsfullt,

 

[emailpetition id=”3″]

 

Mottagare: riksdagens 349 ledamöter + registrator.riksdagsforvaltningen@riksdagen.se,info@folkhalsomyndigheten.se, registrator@lakemedelsverket.se,socialdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

 

[signaturelist id=”3″]

[php snippet=3]

[php snippet=1]