Ovan: Sveriges statsminister Stefan Löfven lovar gratis vaccin åt alla

Det är nu bekräftat: FN-organet WHO, världshälsoorganisationen, befinner sig långt ut på den vetenskapliga förfalskningens mörka vatten.

FN/WHO har censurerat naturens eget sätt att reglera influensor och andra sjukdomar.

Silverkanten på den orwellianska censuren är att den djupa staten – via FN och WHO – låter signalera att de kan komma att tolerera att 5% av världens befolkning inte injicerats.

För Sverige med ca 10 miljoner innevånare innebör det att regimen Löfven kanske kan tolerera att upp till en halv miljon inte tar Covid-19 vaccinet.

Här är wikipedias definition av flockimmunitet, som den såg ut den 25 december 2020:

Flockimmunitet

Flockimmunitet, eller gruppimmunitet[1][2] (engelska: herd immunity) är ett indirekt skydd mot smittsamma sjukdomar som uppstår när en stor andel av en population har utvecklat immunitet mot en sjukdom och därigenom skyddar även icke-immuna individer. I en population, där en stor andel av individerna är immuna, är det troligare att spridningen hindras, därför att spridningen stoppas när smittan når en immun individ.[3] Ju större den immuna andelen är, desto mindre risk att icke-immuna individer kommer i kontakt med en smittad.

En enskild person kan bli immun genom att återhämta sig från ett naturligt insjuknande eller genom artificiella metoder, till exempel vaccination. En del individer kan inte bli immuna, av medicinska skäl, och för denna grupp är flockimmuniteten ett viktigt skydd. När väl en viss tröskelnivå har nåtts, kan flockimmuniteten bidra till att smittan gradvis utrotas från populationen. Om detta sker globalt, kan det resultera i att antalet smittade går ner till noll, alltså att sjukdomen är utrotad. Denna metod användes för att utrota smittkoppor – det sista kända fallet diagnostiserades 1977 – och för lokal utrotning av flera sjukdomar. Flockimmunitet är endast applicerbart på smittsamma sjukdomar, alltså sådana som kan överföras från en individ till en annan.[4]

Den engelska termen herd immunity började användas 1923. En sådan kom att betraktas som ett naturligt förekommande fenomen på 1930-talet, då man observerade att efter att ett betydande antal barn hade blivit immuna mot mässlingen så sjönk antalet nya insjuknade tillfälligt, även bland mottagliga barn. Sedan dess har massvaccinationer för att skapa flockimmunitet blivit vanliga och visat sig vara ett effektivt verktyg för att hindra spridning av många smittsamma sjukdomar.

källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Flockimmunitet


Här är hur FN-sajten WHO:s sida brukade se ut…


WHO FÖRR

What is herd immunity?

Herd immunity is the indirect protection from an infectious disease that happens when a population is immune either through vaccination or immunity developed through previous infection. This means that even people who haven’t been infected, or in whom an infection hasn’t triggered an immune response, they are protected because people around them who are immune can act as buffers between them and an infected person. The threshold for establishing herd immunity for COVID-19 is not yet clear.

källa: https://web.archive.org/web/20201105013101/https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-serology


…och här är WHO:s sida efter att George Orwells nyspråkskommission skrivit om avsnitet…


NU

What is herd immunity?

‘Herd immunity’, also known as ‘population immunity’, is a concept used for vaccination, in which a population can be protected from a certain virus if a threshold of vaccination is reached.

Herd immunity is achieved by protecting people from a virus, not by exposing them to it. Read the Director-General’s 12 October media briefing speech for more detail.

Vaccines train our immune systems to develop antibodies, just as might happen when we are exposed to a disease but – crucially – vaccines work without making us sick. Vaccinated people are protected from getting the disease in question. Visit our webpage on COVID-19 and vaccines for more detail.

As more people in a community get vaccinated, fewer people remain vulnerable, and there is less possibility for passing the pathogen on from person to person. Lowering the possibility for a pathogen to circulate in the community protects those who cannot be vaccinated due to other serious health conditions from the disease targeted by the vaccine. This is called ‘herd immunity’.

‘Herd immunity’ exists when a high percentage of the population is vaccinated, making it difficult for infectious diseases to spread, because there are not many people who can be infected. Read our Q&A on vaccines and immunization for more information.

The percentage of people who need to have antibodies in order to achieve herd immunity against a particular disease varies with each disease. For example, herd immunity against measles requires about 95% of a population to be vaccinated. The remaining 5% will be protected by the fact that measles will not spread among those who are vaccinated. For polio, the threshold is about 80%.

Achieving herd immunity with safe and effective vaccines makes diseases rarer and saves lives.

Find out more about the science behind herd immunity by reading our dedicated Q&A or watching or reading this interview with WHO’s Chief Scientist, Dr Soumya Swaminathan.

källa: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-serology

[php snippet=3]