Fram tills januari 2020 kan teatern på den internationella storpolitikens arena betraktas som någon form av skuggboxning.

För den intelligentare och vaknare delen av befolkningen gick det att skönja en stor drabbning i förberedande.

Andra såg ingenting alls.

Eller så vågade de inte tänka tanken att vad de faktiskt såg var sant.

Sista ronden i skuggboxningen inleddes den 11 september 2001, med 9/11 händelsen på USA:s östkust.

Vad som skedde i januari 2020 var ett någon slog på ett flodljus: slagfältet är upplyst och det går inte längre att förneka vad som sker därpå.

Mänskligheten skall tvingas in i en ny världsordning där den via massinjektioner får sin DNA förstörd och på samma gång mikrochippas, eller nano-chippas – med tanke på hur den tekniska miniatyriseringen fortskridit.

Nu har SVT dragit sitt strå till stacken i arbetet att bedra befolkningen.

Skälet till att det här under lång tid dolda, eller i vart fall förnekade, monstret till slut brutit ytan är att globalisterna verkar ha positionerat sig själva inför den sista striden.

Fronten är de planerade Covid-19 injektionerna, marknadsförda under det vilseledande begreppet “vaccin” – som vore det något som hälade och hjälpte.

På andra sidan slagfältet står mänskligheten.

Eftersom SVT, som del av en systemmedia som uppenbarligen ser som sin roll att springa maktens ärenden, verkar ha upplevt att de inte varit välkomna bland vaccin-kritiker om de berättat vilka de var – grävde SVT istället ned sig i en djup konspiration där man anlitade “målvakter”, ljög vilt om allt och lät sina producenter segla under falsk flagg.

Allt skedde med förhoppningen att någon av alla de intervjuade vaccin-kritikerna skulle säga något som kunde användas emot dem.

Vad som helst.

Detta skedde inte.

Eller rättare sagt, om detta skedde så valde SVT att inte ta med det klippet i sin mini-serie.

Vi överlåter åt läsaren att bedöma hur troligt detta var.

Den titel SVT gav serien säger mycket om den statliga TV-(k)analens tendens: “Vaccinkrigarna” – föräldrar till vaccin-drabbade barn presenteras som “krigare”.

Mot slutet på den sista delen genomför SVT en provokation mot sina utsedda offer.

Inför rullande kameror och med fokus riktat på vaccinkritikerna låt SVT sina masker falla och röjde sin egen konspiration, de egna lögnerna.

Men inte heller det resulterar i några användbara negativa reaktioner från “vaccinkrigarna”.

Andrew Wakefields desillusionerade ansikte ser, om möjligt, ännu mer plågat ut över det mänskliga tillståndet. Måhända var det så Strindberg såg ut när han skrev pjäsen Ett Drömspel, när han lät Indras dotter Agnes fälla de bevingade orden: “Det är synd om människorna”.

Efter SVT-personalens pressetiska harakiri (hur många lagar, regler och förordningar bröt egentligen SVT emot under produktion och sändningen av den här serien?) avslutar Wakefield SVT:s politiska förhör och anklagelseakt (genomförd av SVT-producenten Anna Nordbeck) – med orden: “May you never have a child who experiences vaccine-injury”

Det hade kunnat sluta där: SVT:s djupt oetiska räfst och rättarting med vaccinkritiker – oroliga föräldrar över hela landet till varnagel.

I sin allt tydligare desperation, att för den globala djupa staten bereda marken så att så många som möjligt ger upp sitt motstånd mot vacciner i allmänhet och Covid-19 injektionerna i synnerhet – tar SVT det egna konspirerandet än djupare.

Det visar sig att SVT inte bara gjort öppna intervjuer under falsk flagg, de har även seglat under en slags dubbel falsk flagg, och under sina falska identiteter i lönndom dessutom spelat bland andra den nordiska vaccinkritikern Linda Karlström när hon vid privata tillfällen förletts att tro att hon under trygga former umgås med likasinnade.

Det var under dessa privata stunder SVT:s fiskafänge tog sig ut på mörka vatten.

Och vad kan vara mörkare på den politiska retorikens planhalva än den så kallade “Förintelsen”?

Mörkret där är dubbelt, kanske är det till och med trippelmörkt.

Först är den historiska sanningen mörkad, men viktigare är hur myten om Förintelsen i dag av mörka krafter används för mörka syften.

Inte heller där lyckades dock SVT:s guldspadevinnande globalistproducent Anna Nordbeck leverera till sina uppdragsgivare (tips: Annas uppdragsgivare är inte den skattebetalande allmänheten).

Det enda Anna och SVT presenterar i dokumentären är klipp där människor vittnar om den djupa chock de erfarit när de presenterats med fakta om den så kallade Förintelsen – följt av uppmuntran till att andra göra sin egen efterforskning och bilda sin egen uppfattning.

Och det är väl just där problemet ligger för Anna Nordbeck och SVT – de vill inte att människor fattar egna informerade beslut som rör deras egna liv.

Till exempel som att avstå från att utnyttjas som labbråttor i ett globalt injektionsexperiment där det som sprutas in i den mänskliga kroppen inte genomgått normala tio år av tester utan krystats fram på bara några månader…

Veta mer:

[php snippet=3]