Mänskliga rättigheter grundar sig på mänskliga behov.

Vilket är det mest grundläggande mänskliga behovet – liksom det behov FN glömde att nämna i sin lista av skyddsvärda “rättigheter”?

Rätten att andas.

Fritt.

Livet börjar med ett andetag.

Det upphör med ett andetag.

Verkligheten är att ansiktsmasken är värre än George Orwells stövel i nyllet på mänskligheten för all framtid, som en amerikansk militärkirurg liknar det det vid i videon nedan.

Masken är ett direkt struptag på mänskligheten av en ondska som inte avser att släppa detta grepp förrän alla injicerats med Bill Gates folkmordscocktail – ett brygd som enligt uppgifter i media kommer att koppla upp mänskligheten mot Molnet, the IoT – the Internet of Things – tillsammans mobiltelefoner, bilar och kylskåp.

Injektionerna kommer också att förändra det mänskliga DNA:t.

Här är några länkar för de som ville dr sitt strå till stacken att stoppa diktaturen innan det är försent:


Mer om FN och mänskliga rättigheter

FN:s förklaring om Mänskliga Rättigheter kan summeras som att människor föds fria och har rätt till att se gemensamma grundläggande behov tillgodosedda.

I FN:s lista ingår bland annat rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Förbud mot slaveri och träldom liksom tortyr eller grym, omänsklig eller
förnedrande behandlingar eller bestraffningar.

Förbud mot godtyckliga ingripanden från staten i privatliv, familj, hem och korrespondens, liksom förbud mot förtal.

Var och en har rätt att fritt förflytta sig och välja
bostadsort inom varje stats gränser.

Var och en har rätt att lämna varje land, även sitt
eget, och att återvända till sitt land.

Var och en har rätt att i andra länder söka och
åtnjuta asyl från förföljelse.

Var och en har rätt att äga egendom, både enskilt
och tillsammans med andra. Ingen får godtyckligt fråntas sin egendom.

Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och
religionsfrihet.

Människor har också rätten att associera sig med andra människor på vilket sätt de än önskar.

FN anser även att mänskliga rättigheter innefattar rätt till “en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala tjänster samt rätt till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, makas eller makes död, ålderdom eller annan förlust av försörjning under omständigheter utanför hans eller hennes kontroll.”

Rätt till utbildning.

Verkligheten är att inget land på jorden har förverkligat alla dessa FN:s “rättigheter”.

USA och Kuba innan 9/11 är två exempel på hur FN:s rättigheter har förverkligats i två olika länder med olika politiska system.

From tills den 11 september 2001 erkändes människor i USA en nominell rätt att få ha avvikande politiska tankar. Samtidigt tog staten ytterst lite ansvar för innevänarnas väl och ve.

Hemlös med barn? Ingen mat?

Ingen hjälp att få.

Efter 9/11 har de politiska rättigheterna helt fasats ut och i dag är intoleransen sådan att bara ett enda parti är det enda som erkänns som politiskt korrekt: Demokraterna. Inte ens landets valde president är nu okej att ha sympatier för.

År 2020 slog järnporten helt igen. Det skedde med Covid-19 ursäkt.

Glöm rättigheten att fri lämna och återvända till ett land, nu råder utegångsförbud och masktvång.

På Kuba har man konstant hållit den här kursen: Vi är en enpartistat och struntar i FN:s männskliga rättigheter till politisk opinionsbildning. Vi anser att det finns andra mänskliga rättigheter som, av historiska skäl, i vår del världen är mer akuta: i gengäld för den politiska makten lovar vi att alltid försäkra att alla våra medborgare har ett hem, mat på bordet, sjukvård, skola och arbete.

Den kubanska strategin var inte bara en inhemsk framgångssaga, för den del av spektrumet av mänskliga rättigheter regeringen på Kuba omfamnade, den blev även en exportframgång och adekvat sjukvård är något Kuba också skänkt resten av Latinamerika, liksom många länder i Afrika.

Medan USA i decennier med våld exporterade politisk frihet och demokrati andra delar av världen, gav Havana sjukvård gratis eller till låga priser, till länder med behov.

Åter till FN:s tankar om mänskliga rättigheter.

FN säger det inte, men verkligheten är att varken FN eller någon eller något annat är i en position att ge eller erkänna någon annan några fri- eller rättigheter.

Det mesta FN eller någon annan kan göra är att förklara sitt eget åtagande att skydda de grundläggande mänskliga rättigheter givet människan av sin Skapare, av Naturen.

Mänskliga rättigheter grundar sig på mänskliga behov.

Vilket är det mest grundläggande mänskliga behovet – liksom det behov FN glömde att nämna åpå sin lista av skyddsvärda “rättigheter”?

Rätten att andas fritt…

Här är några länkar för de som ville dr sitt strå till stacken att stoppa diktaturen innan det är försent:

[php snippet=3]