I takt med att årets influensasäsong, kallad Covid-19, avtar börjar pusselbitarna falla på plats och det blir lättare att ställa meningsfulla frågor.

Här är en.

Hur gick det egentligen till när en hel planet till synes greps av panik över en influensa?

Okej, inte hela planeten. Åtskilliga såg snabbt igenom spektaklet och kom fram till att det handlade om (ännu) en psykologisk påverkansoperation från planetens ansiktslösa plantageägare.

Operationen hade åtminstone två målgrupper:

 1. Allmänheten
 2. Beslutsfattare

Här är några intressanta pusselbitar som kan hjälpa att se den större bilden:

 • Pentagon har vetorätt på vilka filmer och TV-serier som emanerar från Väst, och ligger bakom många produktioner där det i detalj kan skräddarsy den psykologiska masspåverkan
 • När det kommer till planerade påverkansoperationer, såsom falskflagg attacker, upplever den dolda makten behov av att i förväg informera om vad som planeras.

  Förannonseringen sker ofta i form av film och TV-serier – vilket gör det möjligt för makten att vifta bort budskapen som “fiktion” och/eller “konst”.

  Syftet med förannonseringen synes vara tvåfald:

  1. Mjuk hjärntvätt. Genom att i allmänhetens sinnen skapa en möjlig bild av framtiden, har ett frö såtts – ett frö som kan gro, om inte tittaren i sitt eget sinne aktivt ser igenom/avvisar vad som projiceras mot dem. Detta gäller kanske framförallt yngre människor.
  2. Genom att i förväg annonsera en åtgärd, tror sig globalisterna (en dogmatisk religiös sekt) kunna friskriva sig från dåligt karma från de katastrofer de föranstaltar.

   Om ingen av tittarna protesterar mot den planerade framtiden, anser sig globalisterna ha en slags kosmisk frisedel att skapa denna: Ingen sade emot

Så, vad fick ledareskapet i Kina, och andra länder, att gripas av panik när årets influensasäsong drog i gång och låsa in befolkningen och stänga ned stora delar av landet?

Ett par månader tidigare hade följande två TV-serier sänts över hela världen.

Temat i båda var attacker med biovapen – i Condor en attack av CIA mot hela den muslimska världen.

Hur gick tankarna inom Kinas ledarskap när de ser människor insjukna i sitt eget land och sedan minns Pentagons brasklapp – “förannonseringen” av attacken?

Tidigt i paniken påstod många det: att Covid-19 var ett biovapen skapat i ett laboratorium.

Här är en annan fråga.

Vad var det djupa syftet med Covid-1984?

Pröva allmänhetens foglighet?

Testa polisstatens muskler?

Knuffa världen några steg närmare den planerade globala diktaturen?

Bereda marken inför en global tvångsvaccinationskampanj?

Eftersom medlemmarna i globalistsekten lever efter de regler de gör, är det nu upp till allmänheten att klart och tydligt avvisa den framtid dessa vill skapa.

Säg nej vaccinet.

Gör det nu och med sådan styrka att globalisterna inser att den dörren för alltid är stängd.

Och för all del, säg också gärna nej till resten av globalisternas agenda.

[php snippet=3]
[php snippet=1]