Den svenska strategin med att skapa flockimmunitet mot Covid-19 står sig väl vid en jämförelse med strategin av nationella utegångsförbud i andra länder i Europa.

Frankrike och Italien, båda med drakoniska utegångsförbud, har betydligt högre dödstal per capita, än Sverige.

Bonus kan bli att svenska folket efter resan är immun mot Covid-19, om det skulle dyka upp igen.

SWEDEN
pop 10,23 m
inf 13,216
ICU 1,024
dead 1,400

ITALY
pop 60,36 m
inf 172,434
dead 22,745

FRANCE
pop 66,99 m
inf 109,252
dead 18,681

GERMANY
pop 83,20
inf 141,397
dead 4,352

[php snippet=3]

[php snippet=1]