I takt med att globalisterna eskalerar förtrycket mot befolkningar i Europa, synes läkarvetenskapen nyktra till rörande den påstådda farligheten med Covid-19.

Medelåldern på bekräftade Covid-19 dödsfall i Italien är 81 år, majoriteten av de avlidna är män.

81 år råkar också vara medellivslängden för män i Italien.

Fråga: hade de dött i år ändå?

80% av de döda led av två eller fler andra kroniska sjukdomar. 50% av tre eller fler.

De två italienare som avlidit och som var under 40 år var en cancerpatient och en person som led av bland diabetes.

Bakgrunden är att norra Italien har Europas sämsta luft och äldsta befolkningar.

Myndigheterna i Storbritannien har nedgraderat faran med Covid-19.

Svenska män har också en medellivslängd på 81 år, men där är medelåldern på de som dör medan de har Covid-19 83 år.

Fråga: Hur skall detta tolkas – att svenskar som drabbas av Covid-19 erhåller en livsförlängning med 2 år jämfört med de som inte gör det?