En regeringschef i ett land vill uppnå oinskränkt kontroll i realtid över befolkningen i hela landet.

Vägen dit går över att mötes- och utegångsförbud och tvinga undersåtarna till att endast använda av makten avlyssningsbara former för kommunkation såsom telefoni och Internet – samt kontantlösa spårbara transaktioner.

Om diktatorn i klartext säger att detta är vad han vill göra och beordar polis och militär ut på gatorna, är risken hög för konfrontation.

Hur långt är diktatorn beredd att gå för att få sin vilja igenom?`

Hur många döda kan han riskera utan att planen haverar?

Å andra sidan, hur kommer befolkningen att reagera på myndigheternas mord på medborgarna?

Vid vilket antal döda haverar diktatorns plan eller ger folket upp kampen för att bevara den lilla frihet de ännu har?

En död?

Tio?

Hundra?

Tusen?

Tiotusen?

Hundratusen?

En miljon?

Kanske det folkliga motståndet i själva verket ökar ju fler som dör?

1931 upplevde Sverige ett politiskt paradigmskifte. Det skedde när statsmakten dödade fem personer.

Händelsen har ett namn: Ådalen 31.

De inskränkningar och övergrepp Europa och världen ser i dag hade aldrig varit möjliga utan Coronaviruset.

Coronaviruset har, eller har getts, en politisk dimension i Europa – en dimension där globalisterna testar gränserna för vad de, utan protester, kan köra ned i halsen på undersåtarna.

I Spanien, t ex, bötfäller polisen personer som vistas utomhus, om de inte kan visa att de är på väg till eller ifrån sitt arbete.

Måhända är det därför ett mer ändamålsenligt perspektiv att betrakta de som insjuknar i Covid-19 inte som offer för en influensa, utan sårade och döda i ett lågintensivt krig.

Sett ur detta korrekta perspektiv erhåller deras offer med ens mening.

Det som kommer att avgöra mänsklighetens framtid är hur människor med den här insikten väljer att agera: skapa frigörelse eller passivt acceptera än mer av förslavning – arbeta för “self-empowerment” eller underkastelse…

[php snippet=3]

[php snippet=1]