Den nedåtgående trenden för nya sjukdomsfall i Kina har bromsats och pendlar f n mellan 500 till 1 000 per dygn, med indikation på en ny ökning.

För omvärlden är trenden nya insjuknade starkt ökande.

Virusets dödlighet i Kina har stigit från ca 2 % till drygt 3%.

Dödligheten utanför Kina var enligt WHO:s siffror den 25 februari 1,3%

Videon nedan handlar om farorna med vaccinationer:

https://www.youtube.com/watch?v=KAzcMHaBvLs

Några artiklar:

[php snippet=3]

[php snippet=1]