Trenden i Kina är sedan drygt två veckor att spridningen är på tillbakagång – den kinesiska regeringen synes ha kontroll över utvecklingen.

För omvärlden synes det motsatta gälla.

Några artiklar:

[php snippet=3]

[php snippet=1]