Det finns åtminstone två aspekter runt Coronaviruset.

De direkta effekter viruset har på människor och samhällen som drabbas.

En annan är de beslut som fattas runt viruset på grundval av massmedias apokalyptiska rapportering.

Är det verkliga och stora hotet från coronaviruset inte viruset – utan destruktiva beslut fattade i panik grundade på falsk information?

Enligt uppgifter har den medicinska facktidsskriften “New England Journal of Medicine” bedömt coronavirusets dödlighet till ca 4% – att jämföras med 10% för SARS för ett par år sedan liksom MERS i Mellanöstern, där en av tre som insjuknar avlider: 34%

I skrivande stund sägs coronaviruset ha drabbat 30 827 människor, 99% av dem i Kina. Av dessa har 635 stycken avlidit: 2% – inte 4% som New England Journal of Medicine tidigare prognosticerade.

När SARS, efter ett år, dog ut, hade den skördat ca 800 liv.

MERS är fortfarande aktivt har släckt fler liv än så.

Totalt insjuknar varje år ca 65 miljoner människor i olika typer av influensor. Av dessa avlider drygt en halv miljon, 650 000.

Trots att WHO (FN) klassat coronaviruset för en pandemi, har organisationen ändå inte kommit med rekommendationer för begränsat resande, t ex.

Några artiklar:


Den Anglo-Saxiska Missionen

Den 16 februari 2020 är det på dagen 10 år sedan Bill Ryan från Project Avalon spelade in en video intervju med titeln den Anglo-Saxiska Mission.

Bilden Bill Ryan tecknar är den av en sluten grupp högt rankade frimurare, med högkvarter i hjärtat av London, som förväntar sig att jorden inom en snar framtid genomgår en dramatisk geografisk omvälvning och som innan detta sker vill få igång ett kärnvapenkrig som försäkrar att det är de, den anglo-saxiska missionen, som går segrande ur den befarade geografiska omvälvningen och är redo att ta över världen efter denna händelse.

Enligt Bill Ryan är detta den djupa betydelsen av begreppet den Nya Världsordningen, the New World Order.

En del av den anglo-saxiska missionens förberedelser inför det planerade kärnvapenkriget är att, efter ett begränsat kärnvapenkrig i Mellanöstern, släppa lös ett virus som dödar miljontals med kineser och därefter hemsöker resten av planeten.

Efter denna stygglese drar så det globala kärnvapenkriget i gång.

I intervjun förklarar Bill Ryan att den ordning i vilket detta sker upplevs vara av stor vikt för Illuminati.

Då inga kärnvapen (oss veterligen) ännu exploderat i Mellanöstern är frågan om Bill Ryan yrade i nattmössan eller om något annat skett.

Kan det vara som så att Illuminati hade hoppats på att Donald Trumps mord på den iranska generalen Qassem Solemani skulle ha utlöst det begränsade kärnvapenkriget – men misslyckades – och att man i brist på fler kort att spela ut, nu sjösatte planen att decimera östasien på folk?