Nedan återges ett memento som i år (2020) fyller 10: Bill Ryans (Project Avalon) reportage om the Anglo-Saxon Mission.

Ryans memento kan tas ordagrant eller ses som en kultklassiker inom konspirationsforskningen.

Bilden Bill tecknar är den av en sluten grupp högt rankade frimurare, med högkvarter i hjärtat av London, som förväntar sig att jorden inom en snar framtid genomgår en dramatisk geografisk omvälvning och som innan detta sker vill få igång ett kärnvapenkrig som försäkrar att det är de, den anglo-saxiska missionen, som går segrande ur den befarade geografiska omvälvningen och är redo att ta över världen efter denna händelse.

Enligt Bill Ryan är detta den djupa betydelsen av begreppet den Nya Världsordningen, the New World Order.

En del av den anglo-saxiska missionens förberedelser inför det planerade kärnvapenkriget är att först släppa lös ett virus som dödar miljontals med kineser och därefter hemsöker resten av planeten.