Nordstream 2 är en pipeline som kommer att öka Tysklands och Europas import av energi från Ryssland.

Projektet är över 90% klart och leveranserna planeras komma i gång under 2020.

Nordstream 2 beskrivs av USA som ett hot mot Europa och Väst, och Washington har infört sanktioner i hopp om att stoppa det.

Om man med hot menar att Nordstream 2 kan leda till minskat amerikanskt inflytande i Europa, så stämmer detta. USA är part i målet . de försöker själva sälja energi till Europa.

I Tyskland upplever man Nordstream 2 mer som det fortsatta uppbyggandet av konstruktiva ömsesidiga relationer mellan grannar. Ryssland (som alla andra) behöver pengar – resten av Europa behöver energi.

Det amerikanska motståndet kan även ha en globalistisk dimension. Också EU försöker sätta käppar i hjulet på Nordstream 2, vilket är svårt att förstå – om man inte omfamnar insikten att Bryssels agendan inte är att värna Europa, utan att vara ett steg på vägen mot en global diktatur.

För att komma dit måste Ryssland först förstöras.

Nedan: nyhetsrapporter om Nordstream 2…

BBC rapporterar om USA:s sanktioner mot Nordstream 2

Rysk rapportering om USA:s försök att stoppa rysk oljeexport till Europa

Tysk rapportering om USA:s försök att stoppa Nordstream 2

Också EU försöker stoppa Nordstream 2

USA pressar schweizisk underleverantör till Nordstream 2 att lägga ned


ÖVERKURS: Turkstream – Ryssland vill förse också södra Europa med energi, via Turkiet

[php snippet=3]

[php snippet=1]