Sedan USA:s President Donald J. Trump vann valet hösten 2016 råder ett tillstånd av inbördeskrig inom landets politiska och mediala etablissemang.

Trumps motståndare synes vara organiserade runt det Demokratiska partiet.

I och med beslutet om riksrätt mot Trump har situationen tagit ett stort kliv närmare att inbegripa fler samhällsgrupper, så väl som en statskupp där Trump av militären utses till diktator, för syftet att krossa monstren i USA:s till synes bottenlöst korrupta politiska träsk.


Konst från det politiska träsket i USA: överst till vänster, Presidenten Obamas stabschef John Podestas bror Tony tillsammans med en kvinna i hans hem med en skulptur till synes baserad på ett huvudlöst offer för seriemördaren Jeffrey Damher (bakgrundsbilden). Överst till höger, konstnären och satanistiska prästinnan Marina Abramovic – “spirit cooker” för bröderna Podesta. Nedre raden, barn som kidnappats av monster samt en undernärd pojke kedjad till en vägg i vad som ser ut som ett bad- eller slakthus.

Faktum är att militären, på Trumps order, redan intagit Washington D.C – eller i vart fall omgrupperats så att de snabbt kan ta kontroll över en situation där.

Krigets och statskuppens utlösande faktorer kommer att bli utvecklingen i delstaten Virginia, där krafter från det Demokratiska partiet hoppas kunna ogiltigförklara den amerikanska konstitutionens andra tillägg (rätten för alla medborgare att inneha och bära vapen) och därefter avväpna medborgarna – liksom riksrätten mot Trump.

När förslaget om att avväpna medborgarna i Virginia lades, svarade en absolut majoritet av länen (counties) att utropa sig själva som fristäder för amerikanare som vill behålla konstitutionen (och sina vapen).

I skrivande stund sonderar globalisterna möjligheten att kalla in Virginias national guard (hemvärn) och låta det försöka avväpna befolkningen…

Nedan återfinns en video av den anonyma gruppen QAnon…

https://www.youtube.com/watch?v=3vw9N96E-aQ

[php snippet=3]

[php snippet=1]