Det här kan faktiskt signalera början på slutet.

Antingen för USA som aktör på den internationella arenan eller för mänskligheten, i ett medellångt perspektiv.

Medan USA efter andra världskriget specialiserade sig på att exportera statskupper, krig, och legoknektar, tog dess främste motståndare i den västliga hemisfären, det kommunistiska Kuba, motsatt väg.

Kubas mest omfattande och framgångsrika exportvara efter revolutionen 1958 är läkarvård till fattiga länder.

Inte sådana läkare som finns i Nordamerika och Europa, högavlönade fackidioter med gigantiska studieskulder som går i Big Pharmas ledband.

Utan riktiga läkare.

Läkare som har ett bredare perspektiv på hälsa och inte gör sitt arbete för höga löner, utan för att hjälpa.

Kuba har enligt uppgift 50 000 läkare och annan hälsovårdspersonal i 66 länder och står för en tredjedel av allt internationellt medicinskt bistånd i världen.

Var kommer alla dessa 50 000 läkare ifrån?

År 2009 hade Sverige enligt uppgift 33 400 läkare, som tjänade en befolkning som då var 9,2 miljoner (i dag är antalet människor i Sverige en miljon fler).

Kuba med en befolkning om 11,2 miljoner hade 2019, 100 000 läkare – tre gånger fler än Sverige totalt och fyra gånger fler per capita.

Ändå kan Kuba, efter ett halvt sekel av ekonomisk krigföring som skapat armod, skaka fram 50 000 läkare till, som sedan skickas till andra delar av Latinamerika och Karibien, liksom Afrika.

Hur finansierar det fattiga och kommunistiska Kuba detta?

Efter CIA:s mord på Fidel Castros vapenbroder Che Gue Vara 1967, synes den Kubanska statsledningen ha fattat det strategiska och kloka beslutet att göra Che Gue Vara till en exportprodukt.

Che Gue Vara var nämligen läkare.

För att få förmånen att bli utbildad till läkare på revolutionens Kuba krävs inga studielån.

Studenter från hela världen är alltså välkomna att utbilda sig på Kuba utan att ha en rik familj i bakgrunden, eller sätta sig i en gigantisk lånefälla. Förutsättningen är att studenterna efter utbildningen i gengäld förbinder sig att i två år tjänstgöra i Latinamerikas allra fattigaste hörn.

Det var så Che Gue Vara började sin bana: som läkare utbildad i Argentina och som under sina resor i Latinamerika med egna ögon bevittnade det svårbeskrivbara lidande och förtryck USA:s ständiga inblandning i världsdelen orsakar.

Mannen som kom att bli Che Gue Varas vapenbroder, Fidel Castro, började sin livsväg som advokat på de fattigas sida. Någonstans under deras resa insåg duon de att de var tvungna att ta till vapen för att skydda folk från USA – det räckte inte med goda gärningar och vilja.

Nu har USA under presidenten Donald J. Trump förklarat krig mot den här kubanska världsomspännande hjälpinsatsen som under flera decennier flugit under radarn på Västs fejk- och fulmedia.

Hur gick det till, förresten?

Vill inte Sveriges statliga förmenta vänstermedier att svenskar börjar utbilda sig till läkare på Kuba och blir en del av hjälpinsatsen?

USA har under Trump, via den förmenta biståndsorganisationen USAID, utlyst en “belöning” om tre miljoner dollar (motsvarande 30 miljoner kronor) till den eller de som kan lämna information som skadar den här kubanska framgångssagan.

Prislappen skickar en signal.

Vad USA är ute efter är inte läkare eller patienter med dåliga erfarenheter av den kubanska hjälpinsatsen börjar vittna. För detta hade det krävts betydligt blygsammare summor.

Belöningen 30 miljoner dollar är ett förtäckt kontrakt till att kriminella element i olika mottagarländer att iscensätta tragedier USA hoppas kunna använda som ammunition mot Kuba.

Det stora offret kommer dock inte att bli Kuba.

Det kommer att vara alla de människor som i dag erhåller hjälp från Kuba.

Qui Bono?

Vem tjänar på detta – att världens mest omfattande hjälpinsats med läkare stoppas?

USA?

Om detta kubanska hjälpprogrammet med fri läkarvård verkligen skadat USA hade landet förmodligen redan agerat mot det tidigare.

Återstår gör ett Big Pharma med ett globalt folkmordsprogram på programmet.

[php snippet=3]