Masskjutningarna har i USA under decennier använts för att försöka avväpna USA genom att ta bort den amerikanska konstitutionens andra tillägg: rätten för alla medborgare att inneha och bära vapen.

Efter förra veckans dåd i Texas och Ohio, med närmare 90 skadade eller döda, fanns inget vapenförbud på Trumps lista av åtgärder.

Läsare som har uppfattningen att rätten att inneha och bära vapen är en garant mot polisstat och diktatur verkar allså kunna dra en lättnadens suck – i alla fall vad anbelangar Donald Trump personliga uppfattning.

Här är en sammanfattning av Trumps föreslagna åtgärder:

  1. Myndigheterna måste bli bättre på att i förväg detektera varningssignaler på mental ohälsa som kan resultera i våldsdåd. En viktig aktör i sammanhanget är sociala media företag.
  2. USA måste stoppa förhärligandet av våld som göds i samhället. I stor utsträckning via våldsamma datorspel.
  3. Förändring i lagstiftningen runt mental ohälsa. Bättre sjukvård men också möjlighet att omhänderta individer i förebyggande syfte.
  4. Möjlighet att förbjuda innehav av vapen för människor som diagnosticerats som farliga för allmänheten.
  5. Dödsstraff med ett minimum av byråkrati för individer som begått hatbrott och massmord.

Källa: Remarks by President Trump on the Mass Shootings in Texas and Ohio

[php snippet=3]