UPPDATERING 2019-07-29

Vi har till slut beretts möjlighet att titta på förundersökningen.

Vi kan inte finna något som styrker att ASAP Rocky skulle ha använt en glasflaska vid misshandeln.

Inget DNA, inga foton, ingen video.

Bilder från den påstådda brottsplatsen indikerar snarare motsatsen.

De elektroniska kopior vi har kan laddas ned här:


Efter ett par dagars mediahysteri är förundersökningsprotokollet släppt och allt klarare.

En amerikansk rapartist och dennes sällskap har i centrala Stockholm grovt misshandlat en narkotikamissbrukande afghan. Det grova i misshandeln bestod i att ett stick- och skärvapen användes. Övervakningsfilmer, mobilfilmer, SMS-trafik, DNA-test och vittnen bekräftar att det handlar om en händelse med ett väl definierat offer och en klar förövare.

Anmärkningsvärt lite gråzon, vilket annorstädes kan vara fallet med bråk på stan.

Första pris för grundlös rapportering går till SwebbTV som innan förundersökningen släpptes uppmanade två gäster, Thomas Jacksson och Åsa Westerberg, att under en timme ägna sig åt spekulationer som hamnade fel.

På dessa felaktigheter valde programledaren Mikael Willgert att hänga legitim kritik mot Sverige.

Hur kommer denna förvirring, komprometterande association, skapad av SwebbTV att framledes påverka intelligent samhällskritisk konversation i det offentliga?

SwebbTV har ansträngt sig för att positionera sig självt som alternativt, regimkritiskt, faktaorienterat och emot “fake news”.

Men hur pigga är i dag andra samtidskritiker på att kliva in i en studio med programledare Mikael Willgert?

Willgert tillhandahöll precis allt det rep hans gäster Thomas Jacksson och Åsa Westerberg behövde för att i en timmeslång avrättning hänga sig själva i studion, och uppmuntrade dem att göra just detta.

Vem känner i dag att de behöver lyssna på Jacksson och Westerberg när de kommer med sin legitima och annorstädes väl underbyggda samhällskritik?


I USA är valrörelsen redan i gång.

Den sittande presidenten Donald J. Trump twittrar negativt om Sverige liksom att han kontaktat statsministern Löfven i hopp om att bistå sin landsman, den åtalad rapartisten.

Trumps märkliga tilltag, att försöka lägga sig i en rättsprocess (i ett främmande land dessutom), handlar om amerikansk valrörelse och inrikespolitik – inte Sverige.

USA, liksom Sverige, är byggt på maktfördelningsprincipen på separation mellan den verkställande makten (regeringen/presidenten), den lagstiftande makten (riksdagen/kongressen/senaten) och den dömande makten (domstolsväsendet).

Löfven tiger men Sverige verkar bak lyckta dörrar redan ha gjort en eftergift.

Det ursprungliga åtalet var rubricerat som grov misshandel, men är i dag nedgraderat till misshandel.

Minimistraffet för grov misshandel är 18 månaders fängelse.

Även om han blir dömd kan rapartisten vara ute redan om några veckor.

Med en annan förövare hade åtalet kunnat bli mordförsök eftersom gärningsmannen använde stick- och skärvapen och högg mot offrets huvud och hals.

[php snippet=3]