År 2030 bedöms världen ha 10 gånger fler robotar än i dag, ca 20 miljoner. 14 miljoner av dessa kommer att befinna sig i Kina.

En robot beräknas ersätta 1,6 människor på arbetsmarknaden.

Robotarna bedöms i första hand ersätta arbetare i låginkomstyrken.

Undersökningen handlar bara om fysiska robotar, inte automatiseringar av andra slag.

Klicka för att ladda ned