David Noakes brott?

Via portalen Immuno Biotech botade Noakes folk med cancer med en metod kallad GCMAF.

Detta hotade Big Pharmas ineffektiva cancerindustri liksom den djupa statens planer på att kraftigt reducera mänsklighetens antal via bland annat cancerframkallande tillsatser i livsmedel…

[php snippet=3]