Madonna i filmen “Desperately seeking Susan” från 1985

För sju år sedan, år 2012, kungjorde Henry Kissinger att Israel inte skulle existera om tio år.

Tre år återstår till 2022.

Givet karlns förment judiska påbrå var påståendet anmärkningsvärt. Gillar han inte Israel? Är han inte zionist?

Ett par minuter efter att Madonna, vars senaste inkarnation är som “Madame X”, intog scenen i Tel Aviv, klarnade bilden.

Hennes framförande var inte bara ett sång och dansnummer – det var en ockult ritual i vilket Illuminati dödsmärkte Israel.


Det fanns en tid då man måhända kunde låtsas att juryn fortfarande överlade: är Madonna Louise Veronica Ciccone ett verktyg för Illuminati att medelst musik och teatraliska effekter iscensätta ockulta massritualer, där publikens hänförelse och energier används som effektförstärkare?

Eller handlar allt bara om oskyldigt artisteri?

X i Madonnas nya artistnamn “Madame X” symboliserar den högsta makten i toppen på Illuminatis pyramid – den kraft vars anlete mänskligheten, av något skäl, inte tillåts se.

Madonna brydde sig inte ens om att framföra Illuminatis dödsmärkning av arrangörslandet som en sång.

Fem minuter in numret övergick 60-åringen till att helt enkelt kungöra påbudet rakt av som prosa.

Ett stort människoffer planeras att iscensättas som ett krig i vilket massförstörelsevapen kommer att användas. I kriget kommer israeler och palestinier att förenas i en gemensam undergång.

Kärnvapnen illustrerades som en “ond vind”, vilket förmodligen var en referens till händelser i Mellanöstern för drygt fyra tusen år sedan, få historiker känner till eller talar om.

Framträdandet slutade med att alla på scen dör.

Dödsmärkningsritualen faller väl in i en historisk utveckling profeterad i en text nedtecknad flera decennier före första världskriget och som ibland tillskrivs frimurarledaren Albert Pike.

Brevet eller texten beskriver globaliseringen: hur världen genom tre världskrig manipuleras in i en världsomspännande diktatur styrd av satanister.

Det tredje världskriget har ännu inte inträffat men profeteras i brevet att starta i Mellanöstern och bland annat sluta med judars och arabers gemensamma utplånande.

Precis som den Ouroborusliknande symbolen på Madonnas/Madame X:s svarta kåpa, vid framträdandet, sluts cirkeln och läsaren är tillbaka hos Kissinger.

Brevet:

The First World War must be brought about in order to permit the Illuminati to overthrow the power of the Czars in Russia and of making that country a fortress of atheistic Communism. The divergences caused by the “agentur” (agents) of the Illuminati between the British and Germanic Empires will be used to foment this war. At the end of the war, Communism will be built and used in order to destroy the other governments and in order to weaken the religions.

The Second World War must be fomented by taking advantage of the differences between the Fascists and the political Zionists. This war must be brought about so that Nazism is destroyed and that the political Zionism be strong enough to institute a sovereign state of Israel in Palestine. During the Second World War, International Communism must become strong enough in order to balance Christendom, which would be then restrained and held in check until the time when we would need it for the final social cataclysm.”

The Third World War must be fomented by taking advantage of the differences caused by the “agentur” of the “Illuminati” between the political Zionists and the leaders of Islamic World. The war must be conducted in such a way that Islam and political Zionism mutually destroy each other. Meanwhile the other nations, once more divided on this issue will be constrained to fight to the point of complete physical, moral, spiritual and economical exhaustion…

We shall unleash the Nihilists and the atheists, and we shall provoke a formidable social cataclysm which in all its horror will show clearly to the nations the effect of absolute atheism, origin of savagery and of the most bloody turmoil.

Then everywhere, the citizens, obliged to defend themselves against the world minority of revolutionaries, will exterminate those destroyers of civilization, and the multitude, disillusioned with Christianity, whose deistic spirits will from that moment be without compass or direction, anxious for an ideal, but without knowing where to render its adoration, will receive the true light through the universal manifestation of the pure doctrine of Lucifer, brought finally out in the public view.

This manifestation will result from the general reactionary movement which will follow the destruction of Christianity and atheism, both conquered and exterminated at the same time.”


Läsare som inte har något roligare för sig kan se framträdandet nedan…