Sverige framtida politiska etablissemang: två nationalistiska partier har ersatt åttaklövern

Inga av de partier som i dag sitter i riksdagen representerar landet eller folket.

Detta gäller även Sverigedemokraterna, som för drygt tio år sedan kidnappades av pro-zionistiska intressen och efter det borde hetat Zionistdemokraterna.

En av partiets då nya medlemmar förlänades till och med Israels kanske finaste pris för partikuppen: Hertzl-priset till judiskättade Ted Ekeroth (Kenth Ekeroths tvillingbror).

Hur “valet” i höst slutar är därför på så många sätt irrelevant, även om det politiska adel som ännu idogt arbetar för att krossa Sverige skulle “vinna” det.

Vi sätter både “valet” och “vinna” inom parentes då inte bara valfusket är utbrett utan också på grund av den kollektiva hjärntvätt en patologiskt passiv väljarkår accepterar att systemmedia utsätter dem för.

Åttaklövern är irrelevant därför att…

  • De är globalister och per definition därmed arbetar för helt andra entiteter än de grannar, medborgare och landsmän de en gång åtog sig uppdraget att representera. Ord som kan användas för att beskriva fenomenet är förrädare eller femtekolonnare.
  • Sveriges globalistiska politikeradel har allt svårare att identifiera sig med de grannar, medborgare och landsmän de en gång ingick ett samhällskontrakt med. Det har gått så långt och de i dag till och med fruktar sina egna landsmän mer än invaderande främlingar.
  • Den sista spiken i kistan är hur politikeradeln också tappat kontakten med den fysiska verklighet de har som uppdrag att administrera.

    Det som började som opportunt ljugande utåt, har över åren internaliserats till den grad att politiker i dag själva tror på lögnerna.

    I och med det kan nyktra utomstående betraktar konstatera att dagens politikerklass i bästa fall lever i en kollektiv hallucination – i värsta fall är kliniskt sinnessjuka.

Framtiden tillhör uppenbarligen inte en sådan roder- och kompasslös generation patienter på frigång – även om en skara politiska valförrättare den 19 september skulle drista sig till att hävda detta.

Framtiden

Sverige ser i dag framväxten av är en ny politisk kader, fylld av klarsyn och ungdomlig kraft.

Dess förankringspunkter ligger längre tillbaka i tiden än den historielösa kulturmarxistiska liberalism som bröt ytan på 1960-talet.

Förkastandet av det gamla gäller den föregående generationen av perverterade kulturmarxister och liberaler.

Man avpolletterar den frånvarande fadern och tar farfar i hand.

Det förlorade landet skall ånyo erövras.

Byggas bättre än hur det tidigare var

Den här nya politiska generationen, den hoppfulla framtiden, har hos valmyndigheten två registrerade partier:

Medborgare som fordom sneglade på Moderater, Liberaler, Kristdemokrater och Centern – har i Alternativ för Sverige sin och kommande generationers framtid.

Läsare vars hjärta en gång låg till vänster och klappade för socialdemokratin, eller partier vänster därom, har i den Nordiska Motståndsrörelsen det enda valet hösten 2018.

Och Miljöpartiet och Sverigedemokraterna?

Dessa djupt förvirrade sekter kontrollerade av främmande makt förpassas hösten 2018 till historiens brännkammare.

Ingen kompost eller återvinning möjlig.

Avfallet är helt enkelt för giftigt…