Upplever läsaren precis som vi att kontanter inte bara en rättighet i sig, utan en garant för alla mänskliga rättigheter?

Det finns det i skrivande stund bara ett enda uppstickarparti att rösta på i valet 2018: Alternativ för Sverige.

Texten nedan är kopierad direkt ur AfS partiprogram

NEJ TILL ETT KONTANTLÖST SAMHÄLLE

I takt med digitaliseringen har vårt samhälle mer och mer gått från fysiska kontanter till elektroniska betallösningar. Elektroniska betaltjänster är ofta smidiga och möjliggör snabbare affärer och betalningar, samt tillåter människor att sköta sina bankärenden via mobil och dator.

Alternativ för Sverige välkomnar den förenkling och effektivitetsvinst som digitaliseringen inneburit på bankområdet, men vi motsätter oss ett kontantlöst samhälle. Vi menar att fysiska kontanter är nödvändiga av två skäl:

Elektroniska betalsystem är uppenbart känsliga, och allvarligare störningar som slår ut IT-infrastruktur riskerar att drabba landet och dess medborgare svårt om kontanter inte kan användas.

Det andra skälet är inte vid första anblick lika uppenbart, men dock allvarligare. I ett kontantlöst samhälle hamnar medborgarna ekonomiskt helt i bankernas händer. Ingen kan längre leva utan att banken har full kontroll över allas likvida medel. Om minusränta skulle införas på insättningskonton tvingas medborgarna att antingen konsumera eller se sina tillgångar gradvis minska.

Alternativ för Sverige menar att kontanter ska finnas även i framtidens samhälle. Vi vill att banker ska vara skyldiga att hantera kontanter.