Här är den: listan på de 24 partier som ställer upp i riksdagsvalet 2018.

Lär känna dem nu – systemmedia kommer låtsas om som att bara nio av dem existerar: de som redan sitter i riksdagen samt F!.

PARTIER SOM 2018-02-22 VAR REGISTRERADE TILL VAL I RIKSDAGEN
Aktiva Slasken

Partinamn i grön färg innehar i skrivande stund minst ett riksdagsmandat.

I slasken hamnar partier som faller in under något av nedanstående:

  • saknar närvaro på Internet
  • inte visat tecken på aktivitet de senaste åren
  • ett lokalt parti utan ambition eller relevans för riket som helhet
  • en-fråga parti
  • är ett praktiskt skämt