Karl XII. Rätt pose. Fel fiende. Ryssland är inte hotet i dag.

I likhet med hur “Judenheten” efter Nationalsocialisternas valseger i Tyskland 1933, förklarade krig mot det landet – deklarerade “Judenheten” öppet år 2017 krig mot Sverige.

Det skedde i nummer 4 av tidsskriften Judisk Krönika – under stridsropet “Yttrandefrihetens gräns.”

I numret bekräftas att planen är att stoppa antiglobalistiskt (d v s nationalistiskt) sinnade svenskar från att effektivt organisera sig och bli en del av den svenska valdemokratin.

Till sin hjälp i detta arbete har man rekryterat bland annat en politiker vid namn Stefan Löfven, som också intervjuas i numret.

Stratagemet är att brännmärka åsikter kritiska till globaliseringsprocessen som varande “antisemitiska” eller “nazistiska” och sedan kräva att regeringen Löfven vidtar åtgärder för att stoppa åsikterna från att konkretiseras i politisk aktivism och organisation, och genom det finna sin väg in i valet 2018.

En av dessa åtgärder är det starkt kritiserade förslaget om en ny svensk grundlag.

Judenheten förklarar krig 1933

Judenheten förklarar krig 2017

I och med Judisk Krönikas bekräftelse på att ovanstående faktiskt är den samlade Judenhetens agenda för Sverige, har situationen blivit ännu mer problematisk.

Det är i dag mer eller mindre omöjligt att i Sverige särskilja mellan zionister och icke-zionister, globalister och antiglobalister, bland människor som åberopar judiskt ursprung.

De framstår alla i dag som fienden.

Har läsaren judiskt påbrå?

Här är ett tips: gör som Gilad Atzmon i Storbritannien, Shlomo Sand i Israel, eller Lasse Wilhelmson i Sverige, signalera ditt avståndstagande från zionismen, globalismen och Kalergiplanen.

Gör det högt och tydligt.

Gör det på social media.

Bojkotta politiska pestbyar såsom Stockholms synagoga, Judiska centralrådet, Svenska Kommitten mot Antisemitism (SKMA), stiftelsen PAEDIA, myndigheten för levande historia, stiftelsen EXPO, tidsskriften Judisk Krönika.

Är du troende? Då har du säkert hört talas om alternativet Nerturei Karta.

Är du en del av etablissemanget? Många av dina stamfränder är det.

Avboka då middagen med Willy Silberstein, Svante Weyler, Ingrid Lomfors och Robert Aschberg. Förklara varför.

Istället, plantera ett hopp för framtiden: köp olivträd i Palestina. Skänk gåvobreven till Willy, Svante, Ingrid, och Robert – som en försoningsgest för den inställda middagen.

Förklara för dem att inte heller du är så dum att du tror på lögnerna om Förintelsen och mejla online-testet forintelsen.nu till dem.

Eller är det så illa att alla svenskar som råkar ha en judisk förälder faktiskt står bakom det pågående folkmordet på Sveriges och Europas ursprungsbefolkningar?

Från Talmud till Lagboken

Ute Steyer. Rabbi vid Stockholms synagoga

Vad som gör det extra svårt att inte peka ut hela Judenheten som en enad fiendefront, är Judenhetens interna tystnad, konformism och intervjun med rabbin för Stockholms Synagoga: Ute Steyer.

I intervjun bekräftar hon nämligen att följande koncept kommer direkt från Talmud, där de utgör begränsningar på yttrandefriheten, vilka inte hör hemma i sekulära demokratier som Sverige:

  • Majoritetens rättmätiga åsiktstyranni över minoriter
  • Kriminaliserandet av “brott utan offer”
  • Kriminaliserandet av “elakt tal” (jmf. “hate speech”)

Med andra ord, Steyer bekräftar att den svenska lagstiftningen hets mot folkgrupp är ett judiskt påfund, som har effekten att yttrandefriheten och därmed demokratin i Sverige undergrävs.

Hittills har lagstiftningen använts för att bestraffa och tysta kritiker av globaliseringsprocessen och Sveriges undergång.

Nu, inför valet hösten 2018, har Judenheten bestämt att Sveriges politiska etablissemang, anförd av deras agent Stefan Löfven, skall försöka stoppa politiska organisationer som öppet tar ställning emot globaliseringsprocessen och det därmed förknippade folkmordet på Sverige.

I skrivande stund finns det bara en enda sådan organisation som är registrerad för deltagande i riksdagsvalet, den Nordiska Motståndsrörelsen

Några länkar: