Måhända handlade det bara om fåfänga.

Eller, utgjorde kulturminister Alice Bah Kunkhes klädesval vid Nobelfesten 2017 ett symboliskt politiskt ställningstagande, ett subliminalt psykologiskt underminderande, av Europas kulturarv och självbild?

Vi överlåter åt läsaren att dra eventuella paralleler med 1400-talskonstnären Sandro BotticelliS iconiska mästerverk “Venus födelse” och kvinnan som började sin karriär som Disneyfigur och i dag har uppdraget att värna den svenska kulturen och demokratin.