Bjorn Eriksson på Richie Allen Show, 2017-09-13

I intervjun till höger bekräftar förre rikspolischefen Björn Eriksson vad vi sagt allt sedan denne man gav sig in i dsikussionen om privatbankernas ensidiga utfasande av kontanter ur Sverige.

Eriksson är bankernas kontrollerad front med uppdraget att tillåta att kontantväsendet, utan alltför mycket protester och social oro, att en gång för alla somnar in.

Att något inte står rätt till är klart redan i början av intervjun, då Eriksson vägrar att tala om det minst lika akuta svenska samhällsproblemet invandrare och brottslighet.

När diskussionen kommer in på frågan om kontanternas framtid, rankar Björn Eriksson farorna med ett kontantlöst Sverige så här:

  1. Att om Sverige inte har kontanter så behöver Putin inte längre ockupera Sverige – det räcker med att Ryssland blockerar betalningssystemen.
  2. Att pensionärer och boende på landsbygden får det svårare.
  3. Att bankerna det är bankerna som beslutar att ta bort kontanterna, och att det inte sker genom en politisk process.

Erikssons försök att koppla ett krystat ryskt hot med svenska privatbankers krig mot kontantväsendet blir bara begripligt om man inser att Eriksson är globalist och sjunger ur samma psalmbok som resten av Sveriges etablissemang.

Kan det bli lamare än så?

I punkten tre upprepar Eriksson vad han fordom sagt i ett antal svenska TV-soffor: om kontantväsendet skall avvecklas skall det ske efter politiskt beslut – inte genomföras av privatbanker utan politiskt mandat.

Problemet med Erikssons uppfattning är att den inte erkänner kontanternas egentliga roll: den som en garant för mänskliga rättigheter.

Hans oro för storebrorsaspekterna med ett kontantlöst samhälle synes obefintliga.

För Björn Eriksson är kontanter något som kan röstas bort av en riksdag lite hipp som happ.

Verkligheten är att riksdagen lika lite kan rösta bort kontanter som den kan rösta för att återinföra slaveriet.

Frihet från slaveri är en mänsklig rättighet.

Kontantväsendet är en av dess grundbultar.

Ta bort kontanterna och alla är bankernas livegna – till 100% utlämnade till privatbankernas infall, regler och nycker.

08:25 i intervjun flaggar intervjuraren Richie Allen för farorna med att bankerna i ett kontantlöst samhälle kan komma att försöka att blockera betalningar till social och politisk aktivism de inte gillar.

Eriksson vägrar att svarar på frågan, och reducerar frågeställning till att det handlar om ett individuellt val att använda kontanter eller inte. Tankar om farorna med Storebrorssamhällen är han inte intresserad av.

Mot slutet av intervjun förklarar Björn Eriksson att hans plan är att göra kontantväsendets framtid till en fråga i valrörelsen 2018.

Med andra ord: nästa år kommer en före detta rikspolischeg, liksom president fär Olympiska Kommitteen att å globalisternas vägar försöka banka in uppfattningen i alla svenskars huvuden att det är okej att kontanterna försvinner – om riksdagen röstar för det.

Frågan människor bör ställa sig: Blir slaveri plötsligt okej bara för att ett politisk etablissemang röstar för att införa det?

Några artiklar