Orkanerna i Karibien och USA är nödvändigtvis inte naturliga fenomen.

De kan ha skapats av Pentagon som sedan decennier följer en väl utstakad slinga för hur det skall kunna använda väder i krig.

Det enda som måhända behövs klargöras är att den fiende väderkrigets vapensystem skall användas emot inte är andra länders militärer på slagfältet, utan mot hela mänskligheten i marschen in i den globala diktaturen.

Enligt uppgifter i media tvingar just nu amerikanska myndigheter miljontals med medborgare bort från sin hem och rötter, med det dåliga vädret som ursäkt.
Texten nedan är hämtade ut det amerikanska flygvapnets klassisker från 1996:

“Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025”

The essential ingredient of the weather-modification system is the set of intervention techniques used to modify the weather. The number of specific intervention methodologies is limited only by the imagination, but with few exceptions they involve infusing either energy or chemicals into the meteorological process in the right way, at the right place and time. The intervention could be designed to modify the weather in a number of ways, such as influencing clouds and precipitation, storm intensity, climate, space, or fog.

Med “energi” i citatet ovan avses system som HAARP och med “kemikalier” avses chemtrails, de globala aerosolbesprutningsprogram från flygplan som sedan några decennier tillbaka är en levande verklighet makt och media icke vill tala om.

När det amerikanska militärindustriella komplexet öppet publicerade sina planer för lansering av väderkrig (1996, diagrammen nedan) handlar det alltså inte om att skapa en ny teknisk förmåga, utan hur man planerar att rulla ut en förmåga man redan besitter.

Av särskilt intresse kan akronymerma SM och SC vara.

SM står för modifiering av stormar.

SC står för smarta moln, moln berikade med nanopartiklar.

Läsare som undrar hur man berikar moln med nanopartiklar rekommenderas vår bok “Demokrati till Döds – Sveriges väg in i den globala diktaturen” där ett kapitel är ägnat åt den svenska regeringens lögner om chemtrail fenomenet.

Vilken är sannolikheten att naturen, spontant, radar upp enorma tropiska stormar som just nu sker?

Troligen lika spontan som den uteblivna sommaren 2017.

Veta mer