Upprop till ledamöterna i riksdagens konstitutionsutskott och Sveriges riksdagspartier att anmäla regeringen till KU för det pågående folkmordet på svenskar.

Klicka här för namn och kontaktinformation till alla ledamöter i konstitutionsutskottet.

Folkvalda,

Den 6 juni 2017 gjordes en anmälan för folkmord till åklagarmyndigheterna i Stockholm, Göteborg och Malmö.

En månad senare har över 140 000 medborgare läst anmälan och över fem tusen gått med den.

Läs hela anmälan här:

http://blueshift.nu/regeringen-anmald-pagaende-folkmord/

Lagrummet:

För folkmord döms den som … påtvingar medlemmar av folkgruppen levnadsvillkor som är ägnade att medföra att folkgruppen helt eller delvis förintas.

I besked från riksåklagaren (ÅM 2017/3943) framgår att konstitutionsutskottet är den korrekta instansen att anmäla just de individer som är statsråd, bland de som är skyldiga till det pågående folkmordet.

För att bibringa allvaret med vilken denna hemställan skrives kommer vi inte att besvära er med statistik ni redan har:

  • Regeringens demografiska folkmordspolitik mot svenskar genom massimport av lågutbildade och brottsbenägna unga män från främmande kulturer.
  • Regeringens ekonomiska folkmordspolitik på svenskar genom att (på svenskarnas bekostnad) erbjuda dessa främlingar bättre levnadsvillkor.
  • Regeringens bostadspolitiska folkmordspolitik på svenskar genom att ge främlingar förtur till bl a bostäder.
  • Regeringens sjukvårdspolitiska folkmordspolitik på svenskar genom att ge främlingar förtur och bättre villkor vid tandvård, sjukvård m m.
  • Regeringens säkerhetspolitiska folkmordspolitik genom att acceptera uppkomsten av att delar av Sverige hamnar under främmande makters kontroll, så kallade utanförskapsområden, där andra lagar, villkor och språk, än de svenska råder.
  • Regeringens, av åklagarmyndigheten, understödda sexualpolitiska folkmordspolitik, när man importerar, tolererar och genom passivitet uppmuntrar gruppvåldtäkter på kvinnor och barn, både i det offentliga rummet liksom hemma.

Istället för att berätta om allt detta som ni redan vet – men inte talar högt om – erinrar vi istället om två svenskar, vilka som en direkt följd av regeringens folkmordspolitik, år 2015 förlorade sina liv.

Det handlar om Carolina och Emil Herlin som den 10 augusti 2015 mördades av den eritranske asylsökaren Abraham Berhane Ukbagabir.

Deras liv slutade under fasansfulla skrik under det att Ukbagabir framifrån hugger Calorina så hårt med den kniv han tillgripit inne på IKEA att den penetrerar hela hennes buk och fastnar i en kota i ryggraden.

För att insikten om vad som egentligen – som en direkt följd av regeringens folkmordspolitik på etniska svenskar – skedde den här dagen, återfinns nedan länken till polisens förundersökningsprotokoll:

https://minfil.org/n6Bca2c6b4/VastmanlandsTRB3532-15Aktbil50.pdf
http://tinyurl.com/folkmord [kortlänk]

Om situationen av Sveriges grannländer börjar upplevas som ett hot mot deras egna intressen eller existenser – kanske t o m ett hot mot internationell fred och säkerhet – kan dessa, under åberopande av R2P-principen (Right to Protect), välja att militärt ingripa mot Sverige och den svenska statsledningen för syftet att stoppa det pågående folkmordet på etniska svenskar.

Vi avrundar med att erinra om konceptet av ”utvidgat gärningsmannaskap”, vilket i klartext betyder att om riksdagen och dess ledamöter, nu när de gjorts medvetna om det pågående folkmordet, inte agerar för att stoppa detta, själv blir ansvarig för brottet såsom gärningsman.

Uppropets hemsida:

http://blueshift.nu/regeringen-till-for-ku-folkmord/

Högaktningsfullt,