Den 13 april 2017 beslöt Kammarrätten i Stockholm att godkänna kontantlösa P-automater.

Det skedde efter att Trafiknämnden i Stockholm anmälts (målnr: 4350-16).

Kammarrätten beslöt sig för att godkänna den kontantlösa automaterna, men var inte enig. En av ledamöterna var dessutom jävig.

Trafiknämnden klarade sig därför undan med utbytet till kontantlösa p-automater med röstsiffrorna 3-2.

Den 16:e maj 2017 registrerades hos Högsta Förvaltningsdomstolen en överklagan mot Kammarrättens dom.

Den och kammarrättens ursprungliga doma går att ladda ned och läsa här:

Överklagan