Under många varnade David Icke, det tidigare nyhetsankaret på BBC, för en kommande världsdiktatur: det maktövertagande planetens finansiella elit i lönndom sökte förverkliga.

Vägen dit skulle gå över att Europas nationalstater krossades och ersattes av en Europeisk Union. liksom att samma skulle ske i Nordamerika via NAFTA, och så vidare för andra kontintentalblock och regioner på jorden.

När detta förverkligats var det sista steget att sedan upplösa dessa kontinentalblock och lyfta makten ännu högre upp, till en världsregering, baserad på Förenta Nationerna (FN).

Någonstans på den här vägen hade finansoligarkerna planerat in ett flertal krig, till och med ett världskrig, för syftet att krossa bland annat Kina och andra entiteter som inte hade lust att införlivas i någon annans globala diktatur.

I dag verkar finansoligarkerna, också känd som “den dolda makten” eller “den djupa staten”, ha insett att experimentet har magplaskat och har därför börjat titta på alternativ.

Den nya plattformen för en ny världsordning synes idag vara en återupplivning av det brittiska imperiet, vars sista formtopp inföll någon gång mellan 1890 och första världskrigets utbrott år 1914.

Imperiet besatt då en fjärdedel av jordens landyta och räknade en lika stor del av jordens befolkning som sina undersåtar.

Det här är kontexten till Brexit, när Storbritannien folkomröstade sig ut ur det döende EU.

Vi är nämligen undrande till om Brexit verkligen hade skett, om inte samväldets regent, drottning Elizabeth, först hade gett kursomläggningen sin tysta välsignelse.

Globalisternas plan i dag synes alltså att vara att konsolidera och expandera det brittiska samväldet, den politiska struktur som efter andra världskriget ersatte imperiet.

Det första steget synes vara att införliva USA i samväldet, för vilket syfte Storbritannien inom snart kommer att öppna ett lokalkontor i Washington D.C.

En alternativ tolkning av processen är att Trumps önskan att USA kryper tillbaka in i den brittiska fållan är en del av inbördeskriget inom den globala eliten, närmare bestämt Trump-administrationens försök att neutralisera den zionistiska khazarjudiska maffian som vill ha världskrig.

Veta mer: Donald Trump och Satans Synagoga

USA:s nye president, Donald J. Trump, vars mamma föddes i Skottland, sägs vara en stor anglofil och mycket positiv till tanken att USA nu återgår till något som liknar den koloniala status hans land hade innan det amerikanska frihetskriget 1775-1783.

Nedan: Nigel Farages avskedstal i EU-parlamentet, efter att Brexit-sidan vann valet i Storbritannien.

Videon är värd att se i sin helhet, men börjar vid 6 min och 27 sek, då Farage kungör Storbritanniens plan på att framledes självständigt söka sin “globala framtid”.


Nedan: Storbritanniens premiärminister Theresa Mays tal till USA:s politiska ledarskap. januari 2017.

Mays tal bekräftar uppfattningen att det speciella förhållande som existerar mellan axelmakterna London och Washington är den runt vilken övriga planetens öde roterar.

Klippet startar vid 13 minuter, där May kungör att Storbritannien nu kommer att bli ännu mer globalistiskt orienterad.


Nedan: EU:s senaste president Martin Schultz kastar in handduken – erkänner att loppet är kört för EU.