NATO:s expansion 1949-2009

I början på januari 2017 plockade riksmedia upp en studie publicerad i den engelskspråkiga tidskriften Journal of Strategic Studies. Författare var två forskare vid utrikespolitiska institutet.

Det sätt studien, av bland andra Dagens Nyheter, presenteras för svenska läsare – är ett exempel på en fejk nyhet.

DN:s artikel har rubriken “Falska nyheter och desinformation ökar” och är alarmistisk. Bilden som tecknas är av ett Ryssland som är oberäkneligt, hotfullt och på marsch.

Vi har läst studien.

Det här är det viktigaste UI har att säga om Ryssland i den..

“In summary, we conclude that the overarching goal of Russian policy towards Sweden and the wider Baltic Sea is to preserve the geostrategic status quo, which is identified with a security order minimising NATO presence in the region.”

På svenska..

“Vi bedömer att den ryska politikens övergripande målsättning för Sverige och Österjöområdet är att bevara det strategiska status quo, det vill säga ett säkerhetsarrangemang där NATO:s närvaro i regionen minimeras.”

Kalla Kriget var en envig mellan Sovjetunionen och USA.

Efter att Järnridån fallit och Sovjetunionen upplösts (nedbantad och ombildad till en rysk federation) inledde NATO en ny våg av expansion österut.

Det tog flera år innan Moskva reagerade på det här nya, oväntade, hotet. USA hade nämligen lovat att NATO inte skulle expandera.

I dag är Kalla Kriget tillbaka, med den nya Järnridån dragen längs gränsen till Ryssland.

Enligt forskare på Utrikespolitiska Institutet förblir Moskva, i den här betydligt mer utsatta situationen, ändå nöjd med att bevara den nuvarande situationen i Norden. Med bland annat ett självständigt Sverige, Finland och Estland, Lettland och Litauen.

Detta är i själva verket fantastiskt goda nyheter för Sverige och Norden.

Ändå denna ständiga ryssofobi från den judiska familjen Bonniers rikstäckande fejkmedia?

Varför?

I en envig där den ena kandidaten uppfattas som nöjd med status quo hamnar strålkastarljuset oundvikligen till slut på den återstående kandidaten som källan till alla problem.

Tiden har kommit att vinka farväl till globalismen och Barack Obama, det zioamerikanska imperiets siste kejsare – och säga välkommen till det sunda förnuftet och den återupprättade republiken Amerikas Förenta Staters förste president, Donald J. Trump.

Donald J. Trump