P-bolagen Hojabs och Apcoas olagliga p-automat

När Carolina i mitten på januari 2017skulle parkera på den p-plats vid tågstationen i Ängelholm hon brukar ställa bilen på, kunde hon inte längre betala.

Det var fel på p-automaten.

Den accepterade inte längre kontanter.

Carolina noterade detta på en lapp (se bilden nedan), lade lappen innanför bilrutan och begav sig sedan till högskolan i Malmö.

När hon på kvällen återvände satt en p-bot under vindrutetorkaren.

Carolina har hitills bestridit den här p-boten vid minst fyra olika tillfällen.

Hej

Jag bestrider bot med ärendenr 802070-XXXXXXX då det är fel på p automaten, den tar ej kontanter jmf högsta förvaltningsdomstolen 2793-14, 20150910.

Vänligen

Carolinas fordon med lappen hos skrev och p-boten företaget Hojab utfärdade trots att de upplystes om att deras p-automat är olaglig

Det normala förfarandet för p-bolag som inte ser sina utfärdade p-boter betalade, är ett skicka ut ett par påminnelser och sedan ta ärendet vidare till inkasso och kronofogdemyndigheten (KFM).

Av någon anledningen har p-bolaget Hojab, som ombud för Apcoa (tidigare Europark), valt en annan väg.

De struntar i att skicak ärendetvidare till KFM – utan skickar istället om det påstådda kravet om och om igen.

P-bolaget har även försvårat kontaktmöjligheter Apcoa/Europark genom att inte ange namn till ansvarig tjänsteman, direktnummer eller epostaddress, i sina skrivelser till Carolina.

I ett nyligen avsänt brev synes Hojab å sina uppdragsgivares räkning att försöka förmå Carolina att helt hoppa över KFM-skedet och istället uppmuntra Carolina till att stämma p-bolaget i tingsrätten.

Frågan är för vad.

Carolina har i dagsläget inget krav på p-bolaget.

Hojabs sista brev till Carolina, där man verkar försöka förmå henne att stämma p-bolaget vid tingsrätten.

Varför agerar p-bolaget Hojab som det gör?

Är skälet att p-bolaget vet att KFM inte kommer att vilja ta tagi i ärendet, liksom att p-bolaget kommer att få förlora i tingrsätten av det enkla skälet att kontanter är lagliga betalningsmedel i Sverige och försök att inte acceptera betalning i kontanter helt enkelt utgör ett lagbrott?

Fortsättning följer…

Veta mer

Sveriges mest vanskötta p-plats?

Som framgår av bildkollaget nedan är det statligt ägda Jernhusens parkeringsplats vid tågstatione i Ängelholm illa underhållen.

Så illa att Carolinas fordon drabbats av skador när hon parkerat där.

När Carolina påpekade detta för p-bolaget erbjöds hon två biobiljetter som “plåster på såren.”

Markägaren, Jernhusen AB, som initialt beklagade det inträffade har på senare tid gått under jorden och går inte att få tag i.

Carolina har inte för avsikt att betala den olagliga p-boten.

Det återstår nu att se huruvida trojkan Jernhusen-Hojab-Apcoa, markägaren och de två p-bolagen, beslutar sig för att driva ärendet vidare i tingsrätten.

Om de gör det, kommer de vandra i uppförsbacke.

Jernhusens p-plats vid Ängelholms station: en nagel i ögat på fordonsägare och försäkringsbolag.

En dom i förvaltningsrätten från den 10 september 2015 (dom 2793-14) fastslår nämligen att kontanter är lagliga betaltningsmedel och därför måste accepteras.

Veta mer: